Zakres usług:

Aplikacje dedykowane – Systemy CRM – Portale i Intranet – Platformy B2B – Systemy GIS – System faktoringowy – Integracja –  Usługi doradcze – Utrzymanie systemów

Od 2012 roku Empathy należy do Grupy Unity.

UNITY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000004330, kapitał zakładowy w wysokości 5.864.648,00 zł (w pełni opłacony),
NIP: 8942649070, REGON: 932269479